Zie je mij?

zie je mij

Gezien worden, wie verlangt daar nu niet naar? Gezien worden, echt gezien en aanvaard worden, is een basisbehoefte, die in elk mens leeft. Ale Sytsma gaat op reis naar vijf verschillende landen, en ontmoet daar verschillende kinderen die hij sponsort via Compassion. Door deze kinderen heen hoort hij keer op keer deze indringende vraag: ‘Zie je mij?

Het klinkt misschien als een soort vakantiereisjes, maar niets is minder waar. Ale worstelt verschillende keren met een burn-out en met depressieve gevoelens. Deze klachten vormen de aanleiding om er helemaal uit te breken en op reis te gaan.

Tijdens deze reizen wordt hij geconfronteerd met schrijnende armoede,  wanhoop en uitzichtloosheid. Maar daarnaast ervaart hij ook diepe vreugde en grenzeloze hoop, omdat God dwars door talen en culturen heen werkt, en wereldwijd dezelfde grote God is. Zijn beeld van God verandert en groeit, en spoort hem aan om een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben.

De vraag van zijn sponsorkinderen, ‘Zie je mij?’ kan hij volmondig beantwoorden met ‘Ja!’ ‘Ja, ik zie jullie, en ga mijn leven inzetten voor jullie en voor nog veel meer kinderen die wachten op een sponsor.’ Ale gaat een nieuwe uitdaging aan, in de vorm van de webshop Pientere Puzzels & Spellen.

Laat je inspireren, en lees het levensavontuur van Ale! Ga met hem mee op reis, en laat je hart verbreken door de realiteit van extreme armoede. Lees zijn nieuwe boek, met de titel ‘Zie je mij?’ en kom in beweging!

‘Je wordt op reis gestuurd door een liefhebbende God. God ziet uit naar je thuiskomst. God wil je foto’s zien en jouw verhalen horen. Als je reist met de ogen en oren van de God die je uitzond, dan zul je prachtige dingen zien en bijzondere mensen ontmoeten. Dan is het heerlijk om weer thuis te komen.’ (Citaat van Henri Nouwen, blz 137 in Zie je mij?)

‘Zie je mij?’, geschreven door Ale Sytsma
ISBN 978 90 79859 474; Scholten Uitgeverij, 2017; € 14,95

Voor meer informatie, videobeelden en foto’s: www.alesytsma.nl

 

Advertenties

Een nieuwe papa-meneer

eric schoute

(Afb. Eric Schoute)

‘Woont hier ook een papa in huis?’ vraagt het kleine oppaspeutertje, terwijl ze naar de foto’s van mijn kinderen kijkt. ‘Nee, de papa woont hier niet meer.’ ‘Oh, is hij weggegaan? Is hij ook gekruisigd?’ Ik kijk haar lichtelijk verbijsterd aan. ‘Nee, dat niet.’ Haar heldere stemmetje gaat verder: ‘De Heere Jezus is wel gekruisigd, hè? Toen ging die dood. Maar na een paar daagjes werd Hij toch weer levend.’

Ze kijkt me onderzoekend aan: ‘En wie is dan die andere papa-meneer? Die meneer die hier net was?’ ‘Dat wordt de nieuwe papa-meneer hier. Die komt hier straks wonen.’ Ze kan het nog niet helemaal bevatten en werpt nog een laatste blik op de foto’s van de kinderen.

Trouwen, scheiden, hertrouwen. Het is soms ook bijna niet te bevatten. De vragen van het peutertje bepalen me even bij het grote wonder van opnieuw mogen beginnen. Opnieuw een papa-meneer in huis, waardoor alles anders wordt, voor mij maar ook voor de kinderen. ‘Het gaat toch al twaalf jaar goed zonder man in huis, waarom wilt u dan toch trouwen? Dan voelt thuis niet meer als thuis…’

Maar voor het Pasen wordt, is het feest. Feest, omdat de Man van God heel lang geleden is weggegaan. Hij is gekruisigd en weer opgestaan. Hierdoor is een nieuw begin mogelijk. Niet alleen in ons aardse leven, maar bovenal in onze relatie met Hem. Genade en vergeving krijgen een nieuwe klank, van verwondering en dankbaarheid.

Op weg naar Pasen, op weg naar een nieuw leven.

Van lijden tot heerlijkheid

ome-bertus

(afb. Leonie Bouwman)

Uitgeput leunt de oude klompenmaker achterover in de kussens. Zijn hele leven heeft hij keihard gewerkt en nu is zijn lichaam op. Ruim negentig  jaar is hij. Ik sta aan het voeteneind van zijn bed en pak zijn uitgestoken hand.
‘Bedankt dat jullie me komen groeten,’ klinkt helder zijn stem. ‘Het wordt nu elk half uur minder.’
Zijn lange leven trekt aan ons voorbij. Eén ding valt op: overal waar hij kwam, liet hij iets na van zijn geloof in God.

Nu ik in zijn kleine kamertje sta, voel ik een ongekende verwantschap met deze man.
‘U mag nu uitrusten. God wacht op u. En straks zien we elkaar weer bij God.’ Zijn gezicht licht op en zijn ogen glanzen. Een afscheid, maar niet voorgoed.

Dit afscheid zet alles in het enige juiste perspectief. Wanneer alles wegvalt en het lichaam afgebroken wordt, is God de enige Die overblijft. Hoeveel tijd breng ik bij Hem door in mijn gezonde jaren? En welke sporen van deze God laat ík na in mijn leven?

Nog heel eventjes, en de oude man ziet God. Geloven gaat over in aanschouwen.

Voor Uw woord van genade,
dank U wel.
Heer, U maakte ons vrij,
in Uw kracht overwinnen wij.
O Heer, wij prijzen Uw naam.
(Opwekking 60)

Ter gedachtenis aan Bertus Ebbers
2 februari 1925 – 1 maart 2017

Eindeloos vertrouwen

ster

(Afb. Leonie Bouwman)

‘We voelen ons echt niet optimaal geliefd hoor, thuis.’ Zomaar een uitspraak van één van de tieners, die is blijven haken. Zomaar een uitspraak, die je liever niet hoort als moeder. Omdat het je zo genadeloos confronteert met je eigen falen, je fouten en tekorten. Met de gevolgen van het leven in een gebroken gezin. ‘Wij hebben er niet voor gekozen, om te leven met gescheiden ouders, maar we moeten er wel elke dag mee dealen. En daar balen we van,’ was de conclusie van de kids.

Met een hart vol tegenstrijdige gedachten en verdriet ging ik afgelopen zaterdagmiddag naar de Muskathlonbijeenkomst in Ede. Daar ging de Bijbel open bij Genesis 15, waar God tegen Abram zegt: ‘Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot.’

Abram reageert zo heerlijk menselijk. Hij nodigt God uit in Zijn tent. ‘Maar zie dan, God, ik heb geen kind. Zie dan, God, kijk dan in mijn tent.’ Durf ik God ook in mijn tent te laten kijken, in mijn huis? ‘Zie dan God, mijn leven vol brokken, mijn kinderen vol afwijzing, mijn hart zo vol schuld…’

En ja, God ziet het. God ziet de binnenkant van mijn tent. Hij ziet het onrecht, in het klein en in het groot. Hij ziet mijn verdriet in kleine kring, maar ook al het verdriet in bredere kring, het onrecht, de extreme armoede, de mensenhandel, de uitbuiting van slachtoffers wereldwijd. Op onze schreeuw ‘Maar zie dan toch God!’ geeft Hij antwoord.

Hij leidt Abram van zijn eigen wereldje naar Zijn eigen grote wereld. Hij voert hem naar buiten, en laat hem naar het oneindige heelal kijken. ‘Kijk toch naar de hemel!’ Kijk omhoog! Kijk omhoog! Richt je hart op God! Hij is erbij. Hij laat niet los wat Zijn hand begonnen is.

‘Wees niet bang, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot!’ En met deze belofte kan ik de nieuwe week beginnen. God is erbij!

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
(psalm 42, Opwekking 281)

n.a.v. Jan Stoorvogel op de Muskathlonmiddag, De Schuilplaats, Ede

Denken of danken

leonie-blog

(afb. Leonie Bouwman)

Gedachten zijn net kleine stemmetjes die in je hoofd opploppen. Soms roepen ze heel zachtjes, soms schreeuwen ze om aandacht. Ze kunnen je teneer drukken en verwarren, waardoor je je slecht of minderwaardig kunt voelen. Terwijl ik hierover nadenk, lees ik in de roman ‘Stille woorden’ van Elizabeth Musser het volgende citaat: ‘Als ik teveel nadenk, draait het uiteindelijk alleen maar om mij, mij, mij –  maar als ik dank, kan ik mijn ogen van mezelf en mijn fouten afwenden en ze op andere dingen richten, dingen groter dan mezelf.’

Danken in plaats van denken.

In het kader van een week bidden en vasten was er een korte dienst in de kerk, die in het teken stond van danken. Als opdracht kregen we allemaal twee minuten, om voor jezelf je dankpunten op te schrijven. Danken voor alle kleine dingen uit je dagelijkse leven, die inmiddels zo vanzelfsprekend zijn geworden. Danken voor de zegeningen van de grote God, die vanuit de hoge hemel op ons neerziet en ons kent.

Door te danken richt je je focus weer op de juiste dingen. We hebben ons voorgenomen om vanaf vandaag weer een ‘dankbaarheidsschriftje’ neer te leggen, waarin iedereen in huis zijn dankpunten op kan schrijven.

Danken in plaats van denken.
Doe je mee?

‘Want God, de Heere, is een zon en schild, de Heere zal genade en eer geven,
Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.’
psalm 84:12

N.a.v. Bidden en vasten in De Ark, Nijkerk

Zijn Naam is Wonderlijk

uganda

(Afb. Compassion)

Deze adventstekst is de beste titel voor een terugblik op mijn voorbereidingen voor de Muskathlon in Rwanda. Want wonderlijk is het zeker! Wanneer alle sponsors op de teller zouden staan, staat de teller boven de € 20.000! Voor twintig kinderen is een sponsor gevonden. Dat betekent dat twintig gezinnen in België, Nederland en Zweden bidden voor twintig gezinnen in Kenia, Rwanda, Colombia en Brazilië. Twintig kinderen wereldwijd hebben hoop op een nieuwe toekomst, een toekomst waarin God een grote plaats inneemt.

Wanneer ik terugkijk op de laatste maanden, geef ik toe, dat het allemaal niet vanzelf is gegaan. Er was heel veel ontmoediging, strijd en teleurstelling. De omgeving reageert niet altijd enthousiast en zelf had ik ook niet altijd even veel zin in een gesprek over de Muskathlon. Maar God was me allang voor. Hij heeft zoveel harten voorbereid en klaargemaakt om de keus voor sponsoring te maken!

En gelukkig hangt het allemaal niet van mij af. Dat geeft een heel relaxt gevoel. Ik mag bidden, luisteren en uitnodigen, en daarna mag ik het weer loslaten. Eén ding heb ik deze maanden mogen leren: denk niet te klein van God. Hij doet boven bidden en denken. Hij werkt door mensen heen, mensen zoals jij en ik. Hij bouwt aan Zijn eigen Koninkrijk, in het klein en in het groot. Dichtbij huis en wereldwijd.

Compassion: elk kind telt!

https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/1262/anne-minke-hakvoort.html

 

Light Festival

light-festival

~Zie Jezus ~

Je kunt er bijna niet om heen wanneer je Amsterdam binnenkomt: het Light Festival. Waar je ook kijkt, bruist en sprankelt het licht over de oude stad. Ik moest hier aan denken, toen ik naar de sfeervolle Noorderkerk liep om het echte Light Festival te vieren. De komst van Jezus is immers het grote Licht, dat alle duisternis doet wijken, ook in Amsterdam.

Zie Jezus! Dat was het thema, de grote kerstboodschap. Ontroerend, hoe het grote samengaat met het kleine, het verhevene met het tere, de grote God met een gewone baby. Jesaja schreef in zijn tijd de verzuchting: ‘O, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen…’ (hst 64). Met kerst komt Jezus naar jou en mij toe, precies op de plek waar ik ben. Hij kent mijn hart en weet precies wat ik nodig heb. Wanneer de wereld doordraait en het lijkt of dood en verderf het laatste woord hebben, mag ik zien op Jezus. En Jezus laat zich zien! Kijk goed om je heen, en zie hoe Hij gestalte krijgt in de mensen die je ontmoet. En wees zelf Zijn handen en voeten in het leven van elke dag.

Dan klinkt het indrukwekkende lied als een geloofsbelijdenis, waar het orgel zich voegt bij het projectkoor en alle aanwezigen:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
(Opw. 717)

Kerstviering van Tot Heil des Volks, 16 december 2016
m.m.v. Gert Hutten, Ronald Koops, Peter van Essen, Bastiaan Stolk, projectkoor olv Henriëtte Broekman